0911737713

(Hotline/Zalo đặt mua 24/7)

 • Càng ghẹ gió nhỏ 1kg
 • Càng ghẹ gió nhỏ 1kg

Càng ghẹ gió nhỏ 1kg

130.000 đ

  Giá
  Loại
  Con
   Kg

  Còn hàng

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

cang-ghe-mix-4-loai-1kg

Càng ghẹ mix 4 loại 1kg

250.000 đ

Còn hàng
cang-ghe-xanh-nho-1kg

Càng ghẹ xanh nhỏ 1kg

130.000 đ

Còn hàng
cang-ghe-xanh-1kg

Càng ghẹ xanh 1kg

180.000 đ

Còn hàng
cang-ghe-bong-1kg

Càng ghẹ bông 1kg

230.000 đ

Còn hàng
cang-ghe-dia-nho-1kg

Cang ghẹ dĩa nhỏ 1kg

160.000 đ

Còn hàng
cang-ghe-dia-1kg

Càng ghẹ dĩa 1kg

250.000 đ

Còn hàng
cang-ghe-da-nho-1kg

Càng ghẹ đá nhỏ 1kg

140.000 đ

Còn hàng
cang-ghe-da-1kg

Càng ghẹ đá 1kg

180.000 đ

Còn hàng
0911737713